Lip
28

Kierownik GOPS odchodzi na emeryturę

Pani Mirosława Sala, wieloletnia kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie, przechodzi na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji Wójt Gminy Sztutowo złożył wyrazy uznania i podziękowania za poświęcenie, trud, zaangażowanie oraz serce, jakie włożyła Pani Mirosława kierując przez 30 lat GOPS w Sztutowie. Wręczono kwiaty i upominek, w pożegnaniu uczestniczyli wszyscy pracownicy GOPS i Urzędu Gminy. Na dzisiejszej sesji również Rada Gminy Sztutowo uroczyście podziękuje Pani Mirosławie.
Przed rokiem 1990, kiedy to Pani Mirosława została kierownikiem GOPS, od 1977 roku pracowała w ówczesnym GOK-u i przez wiele lat w Urzędzie Gminy.
Dziękujemy Pani Mirko za wieloletnią pracę na rzecz naszej gminy! Czujemy się zaszczyceni, że przez te wszystkie lata dzieliła się Pani swoim doświadczeniem i wiedzą. Życzymy pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko dobrego zdrowia.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"