Lip
28

Warunki przyjmowania odpadów przez PSZOK

UWAGA! W  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi po okazaniu zaświadczenia, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pokój nr 2. Zaświadczenie wydawane jest na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownik UG przed wydaniem zaświadczenia sprawdza, czy dana osoba uiściła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z par. 6 ust. 1 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stegnie – UCHWAŁA NR XII/129/2019 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie). Osoba chcąca pozostawić odpady w Punkcie zobowiązana jest na miejscu wypełnić formularz przyjęcia odpadów. Informacje w sprawie zaświadczenia pod nr tel. 55 247 81 51 wew. 49 lub 40.

PSZOK w Stegnie dodatkowo, w ramach własnej działalności (poza umową z Gminą Sztutowo) przyjmuje odpłatnie także inne odpady. Szczegółowe informacje i cennik można znaleźć na stronie http://zuostczew.pl/ lub pod nr kontaktowym do PSZOK-u.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"