Lip
28

Podpisanie umów z wykonawcami dróg

24 lipca br. Wójt Gminy Sztutowo podpisał umowy z wykonawcami 3 dróg, które uzyskały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Wczasowej w Kątach Rybackich, koszt całkowity 276.011,36 zł, dofinansowanie 50%
Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie, koszt całkowity 737.082,76 zł, dofinansowanie 50%
Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich, koszt całkowity 108.785,54 zł, dofinansowanie 50%

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa standardu życia mieszkańców poprzez poprawę stanu dróg w gminie.

Mieszkańców, których bezpośrednio dotyczą utrudnienia związane z budową prosimy o cierpliwość. Prace potrwają do połowy października (na ul. Okrężnej do połowy listopada) – potem będzie można się cieszyć nową, wygodną nawierzchnią.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"