Lip
30

Ogłoszenie o zebraniu Wiejskim wsi Łaszka

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁASZKA .
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W na boisku w W ŁASZCE W DNIU 19 sierpnia 2020 r .

I TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 12.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚC 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .
II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 12.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.
3. Przedstawienie tematyki zebrania .
4. Wybory Sołtysa Wsi .
a/ zgłaszanie kandydatur na Sołtysa Wsi.
b/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na Sołtysa Wsi .
c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .
d/ ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Sołtysa Wsi poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej
przez Przewodniczącego Komisji
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 r.
6. Wolne wnioski i zapytania .
7. Zakończenie zebrania .
WÓJT GMINY

Robert Zieliński

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"