Wrz
08

Zebranie wiejskie sołectwa Płonina

Sołtys wsi Płonina zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie.
Zebranie odbędzie się w dniu 18 września 2020r. (piątek)  o godz. 13.00 w świetlicy w Płoninie.
Temat zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok- podjęcie uchwały.
3.Zakończenie zebrania.
Sołtys wsi Płonina
Katarzyna Choduń

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"