Wrz
08

Zebranie wiejskie sołectwa Łaszka

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  

W DNIU 15 września 2020  R. (wtorek)

O GODZ. 13.00 W ŚWIETLICY W ŁASZCE

TEMATYKA ZEBRANIA :

  1. OTWARCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
  2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 R
  3. SPRAWY RÓŻNE
  4. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

SOŁTYS WSI ŁASZKA                                                       

Anita Knap

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"