Wrz
16

Zebranie wiejskie sołectwa Grochowo Pierwsze

SOŁTYS WSI GROCHOWO PIERWSZE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA ZEBRANIE  WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 r. (CZWARTEK) O GODZ. 17  00  W  ŚWIETLICY W GROCHOWIE PIERWSZYM.
Tematyka  zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
3. Zakończenie zebrania

                                                                   Sołtys wsi Grochowo Pierwsze
                                                                                                     Piotr Stenka

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"