Paź
13

Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Planujemy zaprezentować i skonsultować program współpracy na następny rok.
Tegoroczny program współpracy jest dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo
Spotkanie odbędzie się 26 października br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie.
Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie do 23.10.2020 r.

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"