Paź
13

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 13.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości   przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  13.10.2020 r. do 2.11.2020 r.

 Z  up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                Renata Głąb

Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 13 października 2020 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości:

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – 769/2

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 1,4 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – posadowienie tablicy reklamowej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 462 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 491, działka 492  

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 2762 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – posadowienie obiektów nie związanych na stałe z gruntem (kontenery) oraz ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 4339 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 491

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 468 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 610 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – 72/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041060/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,9240 ha

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – zagospodarowanie rolnicze

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – roczny czynsz dzierżawny 7,8 q żyta. Wysokość stawki szacunkowej określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatki rolnego, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny   płatny do 31.03 każdego roku obowiązywania umowy.

                        Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 13.10.2020 r. do 2.11.2020 t.                                                                                                                                                                            

Z  up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                      Renata Głąb

Sekretarz Gminy

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"