Paź
14

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcie:

Wyniki oceny formalnej – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"