• Środa, 29 marca 2023

  • Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

  • Font Icon

Obwieszczenie Wójta Gminy

Sztutowo, dnia 16 października 2020 r.

NE.6151.1.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZTUTOWO

w sprawie planu polowań zbiorowych

 

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku w sezonie 2020/2021.

 

Lp. Data polowania Godzina rozpoczęcia /zakończenia polowania Miejsce polowania

Nr obwodu/rodzaj zwierzyny

 

1 24.12.2020 r. 8:00 – 15:30 Obwód nr 111/teren polowania Stegna/rodzaj zwierzyny: daniel, dzik, drapieżniki

 

2 02.01.2021 r. 8:00 – 15:30 Obwód nr 111/teren polowania Stegna, Łaszka/rodzaj zwierzyny: zając, dzik, drapieżniki

 

 

            Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Sztutowo. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Sztutowo a także wywieszenie w gablotach sołectw Gminy Sztutowo.

 

 

Z up. Wójta Gminy

/Renata Głąb/

Sekretarz Gminy