Odbiór końcowy ul. Wczasowej w Kątach Rybackich

W dniu 02.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wczasowej w Kątach Rybackich”. Koszt inwestycji: 290 771,36 zł , dofinansowanie 146 235 zł.  Wykonano 135 mb. drogi gminnej z betonowej kostki brukowej, zjazdy na posesje oraz odwodnienie drogi. Drogę wykonano z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.