Odbiór końcowy drogi w Grochowie Pierwszym

W dniu 02.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Modernizacja (przebudowa) drogi na dz. nr 8 w Grochowie Pierwszym, obręb Groszkowo.  Koszt inwestycji – 175 000 zł, dofinansowanie 91 980 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. Wykonano 581,00 mb. z płyt betonowych ażurowych.