Odbiór końcowy inwestycji „Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich”

W dniu 09.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich”. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 108.785,54 zł z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 50%. Wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, zjazdy na posesje oraz odwodnienie drogi.