Gru
23

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 23.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  23.12.2020 r. do 13.01.2021 r.

 

        Wójt Gminy   

        Robert Zieliński

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 23 grudnia 2020 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do użyczenia następujące nieruchomości:

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – 416, budynek 583

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00051210/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 750 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana

Przeznaczenie – funkcja główna – mieszkaniowa zlokalizowana w istniejącej zabudowie historycznej. Funkcja uzupełniająca biurowo – usługowa, związana z działalnością muzealną, usytuowana w istniejących budynkach. 

Forma sprzedaży, dzierżawy – użyczenie  na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – użyczenie na rzecz Muzeum Stutthof, na cele publiczne związane z prowadzeniem działalności muzealnej

                        Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 23.12.2020 r. do 13.01.2020 r.

                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Robert Zieliński

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"