sty
15

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.
Pomoc ta dotyczy:
– osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę w w/w schorzeniami,
– osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Sztutowie od poniedziałku do piątku
w godz. 8:30-15:00 od dnia 15.01.2021 r. zostanie uruchomiona infolinia:

Nr telefonu: 510 090 850

Pod podanym numerem kontaktowym będziecie mogli Państwo uzyskać informację oraz zapewnić sobie w określonym, zarezerwowanym dla Państwa czasie, przejazd z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem.
Rejestracja chęci skorzystania z usługi transportowej wymaga znajomości i terminu szczepienia, a więc wcześniejszego zarejestrowania się w Narodowym Programie Szczepień i wyznaczenia przez ten system osobie chętnej do zaszczepienia się terminów i miejsca
Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień mogą uzyskać Państwo na stronie internetowej www.gov.pl.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"