Lut
04

Oświadczenie Wójta Gminy Sztutowo

Szanowni Mieszkańcy, w niniejszym oświadczeniu chciałbym poinformować, iż powierzony mi urząd Wójta Gminy Sztutowo będę pełnił zgodnie z obowiązującym prawem. Będę oczekiwał na rozstrzygnięcie procesowe ws. Zarządzenia Zastępczego Wojewody Pomorskiego.

Moja praca jest służbą naszemu społeczeństwu. Dbając o dalszy rozwój, ład i porządek w Gminie powierzony mi mandat Wójta Gminy Sztutowo wykonywał będę z pełnym zaangażowaniem na rzecz dobra ogółu mieszkańców Gminy Sztutowo.

Robert Zieliński Wójt Gminy Sztutowo.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"