Lut
17

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 24.02.2021 r.

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się 24.02.2021 r.  w trybie zdalnym:

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z sesji z dnia 22 grudnia 2020 r. oraz z dnia 27 stycznia 2021 r.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacje, zapytanie, wniosek)
 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok w Gminie Sztutowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Gusiew (Rosja) oraz organizacjami publicznymi i pozarządowymi obwodu kaliningradzkiego (Rosja).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej – działki nr 2/6 obręb Sztutowo oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Sztutowo, Groszkowo.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Zakończenie obrad.

Materiały:

ogłoszenie o sesji
punkt 5- sprawozdanie
punkt 6 -projekt uchwały – plan pracy Komisji
punkt 7 -projekt uchwały -wspolpraca Rosja 2021
punkt 8- projekt uchwały – dzierżawa dz. nr 2.6 obręb Sztutowo
punkt 9 – projekt uchwały – mpzp
punkt 10 – projekt uchwały – zmiana w budżecie
punkt 11 – projekt uchwały WPF 2021-2024

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"