Lut
23

Informacja ws. wniosku mieszkańców Gminy Sztutowo

W dniu 22.02.2021 r. do Wójta Gminy Sztutowo wpłynął wniosek mieszkańców Gminy Sztutowo, wyrażający sprzeciw w zakresie zamiaru wydzierżawienia części działki 2/6 w Sztutowie z przeznaczeniem na lokalizację wieży telefonii komórkowej. Obecnie wniosek jest konsultowany przez obsługę prawną tutejszego Urzędu Gminy, względem zgodności z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach.

Uprzejmie informuję, iż Gmina Sztutowo nie jest przeciwna rozwojowi technologicznemu, jednakże uważamy, iż następstwa podejmowanych decyzji w zakresie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej winny być bezpieczne dla mieszkańców. Gmina Sztutowo  utrzymuje swoje negatywne stanowisko w zakresie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w obszarze skrzyżowania ulicy Obozowej z ulicą Morską w Sztutowie.

Efektem negocjacji z operatorem jest wypracowanie nowej propozycji na lokalizację wieży tj. części działki 2/6 w Sztutowie. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale przejawiające mniejsze zagrożenia.  Obszar boiska sportowego gwarantuje uniknięcie zagrożenia dla ludzi i mienia podczas ewentualnej katastrofy budowlanej i nie zaburzy ładu przestrzennego.

Operator realizuje zamierzenia inwestycyjne zgodnie z obowiązującym prawem. Obecnie prawo wspiera realizację tworzenia sieci telekomunikacyjnej. Z uwagi na odległości między poszczególnymi stacjami przekaźnikowymi, wzniesienie wieży  w obszarze ul. Morskiej, Obozowej, Sportowej w Sztutowie jest nieuniknione.

Jednocześnie informuję, iż w pierwszych dniach marca br. planowane jest spotkanie Wójta Gminy Sztutowo z autorami wniosku. O przebiegu sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"