Lut
25

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

                                                                                                                      Sztutowo 09.02.2021

ZP.6721.1.2020

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Sztutowo w Gminie Sztutowo.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sztutowo uchwały nr XIII/248/2020 z dnia 22 grudnia 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo obejmującego teren określony symbolem E-8ZL.

Szczegółowe granice opracowania przedstawia załącznik graficzny do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać pisemnie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo bądź za pomocą platformy  E-PUAP w terminie do dnia 10 marca 2021 r.

 

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

Załączniki:

  1. Kopia uchwały Rady Gminy Sztutowo nr XXIII/248/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

Obwieszczenie

uchwala

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"