Mar
12

Ważna informacja

Szanowni mieszkańcy, 
zgodnie z art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością.  
Informuję, iż w najbliższym czasie upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Sztutowie dokonywać będzie kontroli z zakresu przestrzegania zasad ochrony środowiska, w tym niskoemisyjności. 

Gmina Sztutowo w marcu br. przystąpiła do rządowego programu Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Wśród zaplanowanych działań, należy wyróżnić fakt, iż w Urzędzie Gminy w Sztutowie planowane będzie zatrudnienie osoby, która będzie wspierała mieszkańców przy uzyskaniu dofinansowania do wymiany instalacji grzewczej. 

W trosce o stan powietrza, a przede wszystkim o zdrowie mieszkańców apelujemy o rozsądek podczas palenia w swoich piecach. Spalajmy tylko te substancje, które są do tego przeznaczone. 

Pamiętajmy, że ofiarami spalania odpadów domowych są nie tylko ludzie, zwierzęta i rośliny, ale również i nasze piece. Nawet “rekreacyjne” palenie tworzywami sztucznymi, starymi ubraniami, lakierowanymi meblami, itp. ma ogromy wpływ na korozję kotła i stan komina, co wiąże się z wysokimi kosztami naprawy lub wymiany pieca.  

Poniżej udostępniamy poradnik i informator na temat właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe:

Każdemu powinno zależeć na tym, aby powietrze było czyste. 
 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"