Mar
12

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 12.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia i użyczenia na okres do 3 lat.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 12 marca 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia i użyczenia na okres do 3 lat

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 73/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041059/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 655 m2

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 32.750 zł netto plus należny podatek VAT

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 72/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041060/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 144 m2

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 7.200 zł netto plus należny podatek VAT

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 72/5

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041060/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 800 m2

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 40.000 zł netto plus należny podatek VAT

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 357/58

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 1,2539 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym; w okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych, dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością.

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 1.200.000 zł netto plus należny podatek VAT

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 767/15

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 1079 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – teren przeznaczony pod funkcję  mieszkaniową o niskiej intensywności. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granic swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości. Częściowo droga dojazdowa.

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 160.000 zł netto plus należny podatek VAT

6.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 276/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055128/9

Powierzchnia w  ha/m2 –  2 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – usadowienie bankomatu

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

7.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 342/20

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 –  2 m2

Położenie nieruchomości –Katy Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – usadowienie bankomatu

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

8.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 2/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 –  100 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – infrastruktura telekomunikacyjna, w tym wieża telekomunikacyjna

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 6000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

9.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 790/5

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 –  92  m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsca postojowe

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

10.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 –  67  m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

11.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 –  54  m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 810 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

12.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 –  30  m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 450 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

13.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 –  33  m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

14.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 –  16  m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 250 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

15.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 2/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 –  2,0557  m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – teren boiska sportowego Obozowa 16 Sztutowo, użyczenie dla Towarzystwa Sportowe Mierzei Wiślanej

Forma sprzedaży, dzierżawy – użyczenie na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatna umowa użyczenia

 

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 12.03.2021 r. do 2.04.2021 r.

                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Robert Zieliński

 

 

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  12.03.2021 r. do 2.04.2021 r.

 

        Wójt Gminy   

        Robert Zieliński

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"