Mar
24

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 31.03.2021 r.

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się 31.03.2021 r.  w trybie zdalnym:

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacje, zapytania, wnioski).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sztutowo na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2021 roku”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 197/8 o pow. 0,0305 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00053710/2 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 210 o pow. 0,0319 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 68/7 o pow. 0,0834 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00055520/7 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntów ej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 357/30 o pow. 0,0558 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 68/1 o pow. 0,0583 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00059735/5 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 204 o pow. 0,0260 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00040084/0 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 419/1 o pow. 0,0488 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00040108/5 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 68/6 o pow. 0,0067 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00055520/7 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 357/6 o pow. 0,0674 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045099/3Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 192/15 o pow. 0,0695 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00053710/2 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
20. Zakończenie obrad.
 
Materiały:
 
Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"