Kwi
23

Składanie ofert na remont ul. Wąskiej w Sztutowie

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zamieściliśmy ogłoszenie o zamówieniu publicznym na “Remont drogi gminnej nr 180029G ul. Wąskiej w Sztutowie”. Zapraszamy wykonawców do zapoznania się ogłoszeniem i do składania ofert (termin: do 10 maja 2021). Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c3537f7-963a-4a56-a6d9-faddcef15a9a
Wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na powyższej stronie.

Link do ogłoszenia BZP: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d90633-f685-1c6d-e7d3-f60001283816

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja korzystania z miniPortalu (m.in. składania ofert dla Wykonawców). 

Pliki dołączane w „formularzu składania oferty” należy opatrzyć:
– kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
– lub podpisem zaufanym,
– lub elektronicznym podpisem osobistym

„Formularz do komunikacji” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 
Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"