Kwi
26

Deklaracje udziału w projekcie “Usuwanie wyrobów azbestowych”

Zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2021)”, informujemy, że do dnia 18.05.2021 r. przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sztutowie od właścicieli nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) deklaracje uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 55 2478151 w. 608; e-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl.

W ramach ww. zadania przewiduje się udzielenie w latach 2021 – 2022 dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Dofinansowanie obejmować może do 70% kosztów kwalifikowanych.
Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w roku 2021 lub 2022, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 r.
Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,
b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo – cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).
W odniesieniu do dotowanego zastosowane zostaną przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

Wzory deklaracji udziału w projekcie oraz informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie:

https://www.sztutowo.pl/?page_id=6003

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2021

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"