Kwi
26

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Sztutowo

Dofinansowanie dla Gminy Sztutowo.  

Mieszkańcy kolejnej ulicy mogą być zadowoleni, Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn.  “Przebudowa drogi gminnej ulicy Bursztynowej w Kątach Rybackich”. Umowa z Wojewodą Pomorskim zostanie podpisana w maju.    

Przebudową objęty będzie odcinek od ul. Rybackiej do ul. Piaskowej – 135 m. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogowej z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego, od 3 mb do 5 mb, wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości. Zadanie obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia projektowanego odcinka, jak również budowę oświetlenia ulicznego.   

Realizacja: sierpień – listopad 2021 r.   

Koszt inwestycji: 1 159 065 zł    
Dofinansowanie 50% – 579 532 zł   

Obecnie przygotowujemy się do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę pozostałego odcinka ulicy Bursztynowej.   

Kolejne inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje również Powiat Nowodworski. Przebudową zostanie objęty odcinek drogi powiatowej nr 2316G w m. Łaszka. Wkład własny w 25% pokryty zostanie przez Powiat Nowodworski, a w kolejnych 25% z budżetu Gminy Sztutowo. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim realizacja inwestycji rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.   

Zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele dróg w naszej Gminie do remontu, lista jest bardzo długa. Aby poprawić bezpieczeństwo komunikacyjne i standard życia mieszkańców krok po kroku realizujemy kolejne inwestycje drogowe, wymaga to jednak czasu. Razem damy radę! 

 

wykorzystano zdjęcia Google: https://www.google.pl/maps/

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"