Maj
06

ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Drodzy Mieszkańcy,
przystąpiliśmy do opracowania “Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030”, jednego z najważniejszych dokumentów, którego założenia będą miały znaczący wpływ na rozwój i funkcjonowanie Gminy, a tym samym na nasze życie codzienne. Stanowi on podstawę do starania się przez naszą Gminę o pozyskiwanie w kolejnych latach środków zewnętrznych, w tym. m.in. funduszy unijnych.
Pierwszy etap prac obejmuje sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej naszej Gminy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która przyczyni się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć wspólne cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte we wspomnianym dokumencie strategicznym.
Dlatego też bardzo liczymy na Państwa głosy, także te krytyczne, które pozwolą na wytyczenie kierunku wspólnych celów i działań w ciągu tych najbliższych lat. Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać Państwa cenne opinie o jakości życia w naszej Gminie oraz zidentyfikować obszary wymagające interwencji.
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy za poświęcony czas. Każda przesłana ankieta jest dla nas bardzo cenna i będzie wykorzystana do opracowania najpierw diagnozy stanu obecnego, a następnie dokumentu strategicznego.
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"