Cze
02

Ogłoszenie o naborze – Informacja Turystyczna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: PRACOWNIK  INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Urząd Gminy w Sztutowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik obsługi Informacji Turystycznej od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Termin składania ofert – do 11.06.2021 r.

Dla kandydatów na stanowisko pracownik Informacji Turystycznej stawia się następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie
 • wiedza na temat turystyki, atrakcji Gminy Sztutowo i okolic
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji i planowania pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, punktualność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o atrakcjach Gminy Sztutowo i okolic (kontakty bezpośrednie, telefony, e-maile), a także o bazie noclegowej i gastronomicznej,
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • pozyskiwanie informacji o wydarzeniach w regionie,
 • pobieranie opłaty miejscowej.
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • Curriculum Vitae opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz.1781)”

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, Sztutowo
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl,

w terminie do dnia 11.06.2021 roku do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: „Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik obsługi informacji turystycznej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Sztutowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji udziela Agata Kibort pod nr tel. 55 247 81 51 wew. 613, akibort@sztutowo.ug.gov.pl.

 1. Inne informacje

Planowane zatrudnienie: 4 osoby.
Zatrudnienie: na podstawie umowy zlecenia w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.  
Praca ok. 6-8 godz. dziennie w godzinach od 9-18, także w weekendy (wg ustalonego harmonogramu).
Miejsce wykonywania pracy: Informacja Turystyczna w Sztutowie, ul. Gdańska 55 i w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 64.

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"