Cze
16

INFORMACJA O WYNIKU Pierwszego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 8.06.2021 r.  W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

INFORMACJA O WYNIKU Pierwszego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 8.06.2021 r.             

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu      8.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie

Forma przetargu – pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 26.06.2021 r. do  31.08.2021 r.   części działki  Nr 197/1 obręb Sztutowo o pow.         

24 m2  ha, KW GD2M/00055520/7

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości netto: 4800 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto – 10.000 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 4
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym.

Dzierżawcą nieruchomości został:

4A Innvestments Sp. z o.o.

 

Wójt

Robert Zieliński

 

 

 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"