Lip
14

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 14.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wynajmu na okres do 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  14.07.2021 r. do 4.08.2021 r.

        Wójt Gminy   

        Robert Zieliński

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 14 lipca 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wynajmu na okres do 3 lat

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 182

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00054703/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,08 ha

Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres 3 lat

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod zagospodarowanie rolnicze

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – roczny czynsz dzierżawny 0,6 q żyta (7,5 q x 0,08 ha). Wysokość stawki szacunkowej określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego, określoną w Komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – lokal użytkowy ul. Rybacka 64 A, Kąty Rybackie zlokalizowany na działce nr 537/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 –  lokal 11 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – lokal przeznaczony na siedzibę bosmanatu

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa na okres 6 mcy dzierżawa z dotychczasowym najemcą tj. Urzędem Morskim w Gdyni

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – miesięczny czynsz najmu 730 zł. netto, do 30 go każdego miesiąca, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 25/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00044902/9

Powierzchnia w  ha/m2 –50 m2

Położenie nieruchomości – obręb Groszkowo, miejscowość Grochowo Pierwsze

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa z dotychczasowym dzierżawcą

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 75 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 363/1, część działki 364  

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 219 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

 

 

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona na miejsca postojowe.

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa z dotychczasowym dzierżawcą

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 650 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na działce nr 356/10  

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00054393/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 10 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – pomieszczenie w budynku gospodarczym

Przeznaczenie – skład opału

Forma sprzedaży, dzierżawy – najem na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 150 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

6.

Nr ewidencyjny nieruchomości –489

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 –  688 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – na potrzeby magazynowe (kontener), materiały budowlane

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 2000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

7.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 310/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00000446/4

Powierzchnia w  ha/m2 –  1,5 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – powierzchnia na reklamę

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 510 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 14.07.2021 r. do 4.08.2021 r.

                                                                                                                                                                                 

Wójt Gminy

Robert Zieliński

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"