lip
21

Odbiór robót – ul. Wąska w Sztutowie

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19.07.2021 r. dokonano odbioru robót wykonywanych w ramach zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Wąskiej w Sztutowie.
Prace przeprowadzono na całej długości drogi od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Obozową. Po zdemontowaniu starego utwardzenia wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z betonowej kostki ekologicznej wraz ze zjazdami i dojściami do furtek w granicach pasa drogowego. Długość wyremontowanej drogi wynosi 328 mb. Szerokość została dostosowana do warunków terenowych i waha się w granicach zbliżonych do 3 m. Na połączeniach z ulicą Szkolną i ulicą Obozową zastosowano tradycyjną kostkę betonową.
W ramach wykonywanych robót wymieniono część rurociągu deszczowego odprowadzającego wody opadowe z ul. Obozowej. Wykonano także poszerzenie jezdni w obrębie przepustu wraz z ustawieniem barier i umocnieniem przyczółków. 
Wartość wykonanych prac wynosi około 360 tysięcy złotych. Koszt wykonania zadania został pokryty w całości ze środków budżetu Gminy Sztutowo.

Zastosowana ekologiczna kostka betonowa z odstępnikami czołowymi jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. Ażurowe elementy podłoża pozwalają na zagospodarowanie wolnych przestrzeni kruszywem, drobnymi kamykami lub trawą, dzięki którym nawierzchnia jest zdolna odprowadzić wody opadowe do gruntu. Zastosowana technologia umożliwia bezpieczne odprowadzenie wód opadowych, co w przyszłości zminimalizuje ryzyko występowania zastojów wody.

Wraz z wykonanym przed rokiem kameralnym oświetleniem ulicznym powstała kolejna nowa urokliwa uliczka w Sztutowie.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"