wrz.
13

VIII Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD

Urząd Miasta Kwidzyn oraz Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” mają zaszczyt zaprosić Państwa na VIII Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD.

W ramach obchodów odbędą się:

I. Konferencja online „Pomoc dziecku i nastolatkowi z FASD oraz ich rodzicom/opiekunom” 24.09.2021 r.- godz. 9:00-14:00:

1. mgr Małgorzata Tomanik „Model interwencji opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży z FASD”
2. mgr Monika Guzicka „Wspieranie rozwoju dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych”
3. mgr Agnieszka Hartung „Zaburzenia w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci z FASD”
4. mgr Ewa Redmer „Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z FASD”.

II. Webinaria – 28.09.2021 r. – godz. 16:00-21:00:

1. mgr Monika Guzicka „Opieka i wychowanie dziecka z FASD w praktyce – praca nad postawą rodzicielską i podejściem do dziecka; rozpoznanie i zaspakajanie potrzeb dziecka”
2. mgr Małgorzata Tomanik „Analiza zachowania dzieci i młodzieży z FASD oraz strategie postępowania”

Rejestracja: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl; kontakt tel.: 605 071 761
Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Andrzej Krzysztofiak
Burmistrz Miasta Kwidzyn

Mariusz Ruszkowski Prezes
Zarządu Fundacja dla Dziecka i Rodziny
„Wschodzące Słońce”

Prelegenci oraz osoby prowadzące webinaria:

  1. Mgr Małgorzata Tomanik – członek Rady Programowej Fundacji „Wschodzące Słońce”. Doktorantka na uczelni w Holandii, polka zamieszkała w Kanadzie. Od 15 lat zajmuje się problematyką FASD, założycielka Poradni „Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy (Key Worker FASD). Współpracuje z opiekunami oraz rodzinami dzieci i młodzieży z FASD, ich zespołami opiekuńczo-terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi. Przeprowadziła liczne szkolenia (warsztaty, wykłady) dla pracowników służby zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów, policjantów oraz funkcjonariuszy służb więziennych w Kanadzie. Od 2013 r. współpracuje z polskimi środowiskami zajmującymi się problematyką FASD, promuje wprowadzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu opieki opartego na koncepcji pracy transinterdyscyplinarnej według modelu amerykańsko-kanadyjskiego. W latach 2013 – 2019 współpracowała z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. współautorka polskich standardów diagnostycznych FASD).
  2. Mgr Monika Guzicka Terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”. Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD. Prowadzi terapię dzieci z FASD – m. in. metodą integracji bilateralnej. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD. Jest rodziną zastępczą dla chłopca z FAS.
  3. Mgr Agnieszka Hartung Pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”. Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD, opracowuje domowe programy terapeutyczne dla dzieci z FASD, prowadzi terapię tych dzieci, m. in. metodą integracji sensorycznej. Prowadzi szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych dotyczące FASD.
  4. Mgr Ewa Redmer Pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”. Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z FASD. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki FASD dla rodzin zastępczych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów sądowych.
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"