wrz.
20

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030

Finalizujemy prace nad “Diagnozą sytuacji środowiskowej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Sztutowo” oraz “Strategią Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030”. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które prowadzone będą w okresie od 20 września do 25 października 2021 r.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz. Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. dokumentów ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 20 września do 25 października 2021 r., pisemnie na załączonym formularzu w sposób opcjonalny:
a)  do siedziby Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo (decyduje data wpływu do Urzędu),
b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@sztutowo.ug.gov.pl

Projekty “Diagnozy sytuacji środowiskowej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Sztutowo” oraz “Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030” w wersji elektronicznej stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępne są do wglądu dla zainteresowanych podmiotów w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Załączniki:

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"