październik
08

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie planu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

Sztutowo, dnia 8 październik 2021 r.

NE.6151.1.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO w sprawie planu polowań zbiorowych

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku w sezonie 2021/2022.

Lp. Data polowania Godzina rozpoczęcia /zakończenia polowania Miejsce polowania

Nr obwodu/rodzaj zwierzyny

 

1 18.12.2021 r. 8:00 – 15:30 Obwód nr 111/teren polowania Stegna/rodzaj zwierzyny: zając, drapieżniki

 

       

 

            Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Sztutowo. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Sztutowo a także wywieszenie w gablotach sołectw Gminy Sztutowo.

  Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie
 2. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Sztutowo
 3. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Kąty Rybackie
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Kobyla Kępa
 5. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Łaszka
 6. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Płonina
 7. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Grochowo Trzecie
 8. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Grochowo Pierwsze
 9. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Groszkowo
 10. Strona internetowa sztutowo.pl
 11. BIP Urzędu Gminy w Sztutowie
 12. a/a
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"