październik
12

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie turystyka i krajoznawstwo

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze turystyka i krajoznawstwo.
Złożono 1 ofertę. Przyznano dotację w wysokości 2.000 zł dla: Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.

INFORMACJA O OCENIE FORMALNEJ / ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Informacja Wójta Gminy Sztutowo o wynikach oceny formalnej:

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Turystyka i krajoznawstwo

Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo         

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking

Wnioskowana kwota: 2 000 zł    Oferta spełnia kryteria formalne

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO  o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Turystyka i krajoznawstwo

Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo  „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następującą dotację: Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo: „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking

Wnioskowana kwota: 2 000 zł 
Przyznane dofinansowanie: 2 000 zł

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"