USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

OSOBY FIZYCZNE  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) na usunięcie  drzew, które rosną na terenach prywatnych, stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – właściciel nieruchomości musi dokonać zgłoszenia  zamiaru usunięcia drzew lub … Czytaj dalej USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW