paź
26

Przypominamy o zakazie spalania odpadów w piecach

 W związku  z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale co najważniejsze to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !

NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów  lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo własnym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Sztutowo  apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo odpady należy gromadzić w pojemnikach do tego przystosowanych, ponadto mieszkańcy mogą oddać do punktu selektywnej zbiórki (PSZOK) odpady wielkogabarytowe, takie jak okna z szybami, stare meble, dywany, wykładziny itp.

Mieszkańcy coraz częściej zwracają baczną uwagę na to, czym palą w piecach sąsiedzi. Gmina wspólnie z Policją w związku z tym ma prawo przeprowadzać kontrole palenisk domowych, na co pozwalają odpowiednie przepisy. Osoby, którym zostanie udowodnione spalanie odpadów muszą liczyć się z surowymi karami.  Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach kara taka może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Jednocześnie przypominamy, że nadal można skorzystać z ogólnokrajowego programu „Czyste powietrze”. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych programów rządowych wspomagających walkę ze smogiem. Dotacja pozwala na częściowe sfinansowanie m.in. wymiany pieca. W 2022 r. zostanie również uruchomiona dotacja z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania.

 

 

CHRONIĄC ŚRODOWISKO CHRONIMY NASZE ZDROWIE I ŻYCIE

 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"