gru
31

Odbiór robót – droga powiatowa w m. Łaszka

Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską oraz Wójtem Gminy Sztutowo Robertem Zielińskim dokonali dziś odbioru robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej 2316G w miejscowości Łaszka. Kolejna zakończona inwestycja na naszym terenie jest wynikiem dobrej współpracy między Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim a Gminą Sztutowo. Zadanie dofinansowane zostało w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg natomiast pozostała kwota pokryta została z budżetu Powiatu oraz dotacji udzielonej przez Gminę Sztutowo. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 790.998,73 zł. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 990 m oraz przebudowano istniejące zjazdy. Przeprowadzony remont to kolejny mały krok poprawiający stan infrastruktury drogowej w naszej gminie. Dziękujemy za owocną współpracę! Razem możemy więcej!

 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"