sty
04

Odbiór robót – ul. Bursztynowa w Kątach Rybackich

Z przyjemnością informujemy, że mieszkańcy kolejnej ulicy w gminie Sztutowo mogą cieszyć się nową drogą.
29 grudnia 2021 r. dokonano odbioru robót związanych z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ulicy Bursztynowej w Kątach Rybackich”. W ramach inwestycji wykonano na odcinku 220 m nową nawierzchnię drogową z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości oraz miejsca parkingowe. Zadanie obejmowało także budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia na wskazanym odcinku, jak również budowę oświetlenia ulicznego. Przeprowadzona przebudowa to kolejny mały krok poprawiający stan infrastruktury drogowej w naszej gminie.

 
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 504 336 zł
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000 zł
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 020 771 zł
 
Dziękujemy Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi za dofinansowanie, dzięki któremu możliwa była realizacja tej inwestycji.

Zdjęcia przed inwestycją:

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"