sty
14

Nabór do Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk

Poszukiwany reprezentant Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Euroregion Baltic Youth Board.
 
W związku z rezygnacją dotychczasowego przedstawiciela, poszukiwana jest aktywna młodzież ze znajomością języka angielskiego, która mogłaby reprezentować interesy naszych gmin członkowskich w dziedzinie spraw młodzieży. Rolą powyższej osoby będzie pełnienie roli łącznika między młodymi osobami zamieszkującymi gminy członkowskie Stowarzyszenia i dorosłymi przedstawicielami gmin członkowskich a pozostałymi reprezentantami Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk.
Mile widziani aktywni członkowie Młodzieżowych rad, lokalni aktywiści czy uczestnicy formalnych i nieformalnych zrzeszeń młodzieży.

Rada Młodzieży ERB, składa się z dziewcząt i chłopców w wieku od 16 do 30 lat, którzy reprezentują dziewięć regionów Euroregionu Bałtyk oraz również aktywnie uczestniczą w procesach decyzyjnych Euroregionu. Rada Młodzieżowa corocznie wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu przy obecności ponad 50% członków Rady Młodzieżowej. Rada Młodzieży wnosi wkład do Dwuletniego Planu Działań ERB i przedstawia działania oraz związane z nimi sprawozdania finansowe Radzie Wykonawczej ERB. 

Młodzieżowa Rada ERB ma zapewnić młodzieży możliwość zaangażowania się w działania sieci Euroregionu, działać jako głos dla młodzieży, zwiększyć interakcję między władzami regionalnymi a młodzieżą, zachęcać do bliższej współpracy między młodzieżą i samorządem, eliminując uprzedzenia kulturowe i ułatwiając mobilność młodzieży.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"