sty
19

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 24.01.2022 r.

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się 24.01.2022 r.. o godzinie 8:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych , mieszanych i niezamieszkałych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy Sztutowo.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na
lata 2022-2025.
11. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję:

OGŁOSZENIE
punkt 3 – projekt uchwały – upoważnienie
punkt 4 – projekt uchwały – regulamin
punkt 5 – projekt uchwały zmiana uchwały wybór metody
punkt 6 – projket uchwały deklaracja
punkt 7 – projekt uchwały dotacja
punkt 8 – projket uchwały dofinansowanie
punkt 9 – projekt uchwały zmiana budżetu
punkt 10 – projekt uchwały zmiana WPF

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"