sty
24

Rezygnacja inwestora

Uprzejmie informuję, że inwestor któremu Gmina Sztutowo złożyła propozycję dzierżawy części działki nr 2/6 obręb Sztutowo (boisko, przy ul. Obozowej w Sztutowie) z przeznaczeniem na posadowienie masztu telefonii komórkowej rozważa rezygnację ze współpracy. Inwestor prawdopodobnie zrealizuje swoje zamierzenie na innej działce, niebędącej w zasobie Gminy Sztutowo, na której roboty są już zaawansowane.

Zgodnie z otrzymaną informacją, wpływ na podjęcie takiej decyzji miały min. ograniczenia Gminy Sztutowo związane z wykorzystywaniem boiska na cele gminnego miejsca lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz sprzeciw właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Obozowej w Sztutowie na budowę masztu na stadionie.
W obliczu wartości jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, Gmina Sztutowo podjęła starania związane z poszukiwaniem nowego miejsca lądowania dla LPR. Niestety przedłużające się procedury, uniemożliwiają wykorzystanie nowego miejsca na stanowisko lądowania LPR w terminie satysfakcjonującym inwestora.
Procedura poszukiwania alternatywnych rozwiązań na posadowienie masztu nie jest łatwa. Praktycznie każda lokalizacja, budzi niezadowolenie mieszkańców. W obliczu dynamicznie zmieniającego się prawa, budowa masztów telefonii komórkowych jest procesem niezależnym od woli samorządu lokalnego. Gmina Sztutowo ponad dwa lata starała się przekonać inwestora do nowej lokalizacji, wskazując iż pierwotna lokalizacja z różnych powodów nie jest właściwa. Niestety inwestor, kierując się własnymi argumentami, nie jest zainteresowany kontynuacją współpracy z Gminą Sztutowo w zakresie nowej lokalizacji dla posadowienia masztu.
Kieruję do Państwa prośbę, aby w przypadku otrzymania propozycji posadowienia na własnej posesji instalacji o podobnym charakterze, pokłonić się nad daleko idącymi konsekwencjami w szczególności dla najbliższego otoczenia.
Robert Zieliński Wójt Gminy Sztutowo
Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"