Sie
08

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na realizację zadań wypłynęły następujące oferty:

1)      w sferze turystyki i kulturoznawstwa Stowarzyszenie Szkolna 13 złożyło wniosek na zadanie „ ORGANIZACJA IMPREZY, WYDARZENIA MAJĄCEGO NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY SZTUTOWO POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH W SZTUTOWIE I W KĄTACH RYBACKICH”, wnioskowana kwota o dofinansowanie 10 700 zł.

2)      w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Klub sportowy „Bryza” Sztutowo złożył wniosek na zadanie :  OSIĄGNIĘCIE WYŻSZYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH PRZEZ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO BRYZA SZTUTOWO, POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY SZTUTOWO POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE REKREACJI I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA BEZ UŻYWEK ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ”, wnioskowana kwota o dofinansowanie 14 000 zł.

3)      w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie złożyło wniosek na zadanie „BEACH SOCCER, SPORT KTÓRY WYRÓŻNIA GMINĘ SZTUTOWO – POPULARYZACJA POPRZEZ SZKOLENIE ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH”,  wnioskowana kwota o dofinansowanie 25500 zł.

4)      w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „ROZWÓJ SPORTU W GMINIE SZTUTOWO POPRZEZ KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA SZKOLENIOWE, ORGANIZACJĘ ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH SPORTOWYCH I SPORTOWO-REKREACYJNYCH” , wnioskowana kwota o dofinansowanie 14500 zł.

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następujące dotacje:

– w wysokości 5500 zł. na wsparcie realizacji zadania z przeznaczeniem na zorganizowanie zadania pn. „OSIĄGNIĘCIE WYŻSZYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH PRZEZ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO BRYZA SZTUTOWO, POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY SZTUTOWO POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE REKREACJI I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA BEZ UŻYWEK ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ”  dla Klubu sportowego „Bryza” Sztutowo

– w wysokości 25500 zł.  na wsparcie realizacji zadania z przeznaczeniem na zorganizowanie  zadania pn. „BEACH SOCCER, SPORT KTÓRY WYRÓŻNIA GMINĘ SZTUTOWO – POPULARYZACJA POPRZEZ SZKOLENIE ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH”, dla Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie

– w wysokości 9 000 zł.  na wsparcie realizacji zadania z przeznaczeniem na zorganizowanie zadania pn. „ROZWÓJ SPORTU W GMINIE SZTUTOWO POPRZEZ KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA SZKOLENIOWE, ORGANIZACJĘ ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH SPORTOWYCH I SPORTOWO-REKREACYJNYCH” dla Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie

 

Odrzucono ofertę w sferze turystyki i kulturoznawstwa Stowarzyszenie Szkolna 13  na realizację zadania „ ORGANIZACJA IMPREZY, WYDARZENIA MAJĄCEGO NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY SZTUTOWO POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH W SZTUTOWIE I W KĄTACH RYBACKICH”.

 

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

/podpis  nieczytelny/

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"