maj
13

30 CZERWCA MIJA TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CEEB

Przypominamy o obowiązku właścicieli nieruchomości. Od 1 lipca 2021 r., właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw. Na zgłoszenie zostały niecałe 2 miesiące! W bazie CEEB znajduje się 1368 punktów adresowych z terenu Gminy Sztutowo z czego na dzień 12 maja złożono deklaracje dla 588 punktów, co stanowi 42%. W skali województwa pomorskiego na 123 gminy, znajdujemy się na 43 pozycji.

Czym jest CEEB?

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

 

Jaki jest cel składania deklaracji?

Głównym celem stworzenia bazy jest poprawa jakości powietrza. Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. Baza CEEB będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

 

Jak złożyć deklaracje?

Wejdź na stronę https://zone.gunb.gov.pl/ i wypełnij deklarację elektronicznie lub przyjdź do Urzędu Gminy.

 

Za nie złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. grozi grzywna nawet 5 000 zł.

 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"