maj
18

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 18.05.2022 r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 18.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres od 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  18.05.2022 r. do 08.06.2022 r.

 

Wójt Gminy

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 324/4 Kąty Rybackie, pomieszczenie użytkowe w budynku nr 192,

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00063710/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 25 m2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Rybacka 41 A

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa najmu, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  wynajem na cele socjalne, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Miesięczny czynsz dzierżawny 100 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 10- go każdego miesiąca

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  18.05.2022 r. do 8.06.2022 r.

 Wójt Gminy

Robert Zieliński

 /podpis nieczytelny/

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"