cze
13

Praca – stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy w Łaszce.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem “Nabór na stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych w Łaszce” do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.
Szczegóły naboru do pobrania:

Ogłoszenie o naborze
oświadczenia_przy_rekrutacji
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ
klauzula_informacyjna_rodo

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"