cze
15

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo

15 czerwca 2022 r. Rada Gminy Sztutowo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo Robertowi Zielińskiemu absolutorium, co jest równoznaczne z pozytywną oceną realizacji budżetu w roku 2021. Przed głosowaniem odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu. Po dyskusji nad Raportem o stanie gminy za 2021 r. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.

Wójt Robert Zieliński serdecznie dziękuje Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Sztutowie, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych, naszym Mieszkańcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w roku 2021. 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"