cze
30

Wypłaty świadczeń UKR po 30.06.2022

Drodzy mieszkańcy,
Wypłaty świadczeń będą trwały dalej po 30 czerwca 2022 roku, jednakże zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. specustawy pomocowej termin uprawniający o wnioskowanie o świadczenie 40 zł, liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, nie dłużej niż za okres 120 dni.  
W szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody, będzie można wnioskować o przedłużenie wypłaty świadczeń (powyżej 120 dni).
Rozporządzenie z dnia 24 czerwca precyzuje, że świadczenia przysługują na:
1. osoby niepełnosprawne posiadające polskie orzeczenie lub 1 i 2 stopień niepełnosprawności wydany przez organy ukraińskie oraz ich opiekuna,
2. kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia,
3. kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci do 12 miesiąca życia i wszystkie ich małoletnie dzieci,
4. osoby samotnie wychowujące 3 i więcej dzieci oraz za każde małoletnie dziecko,
5. osoby małoletnie oraz ich tymczasowych opiekunów.
Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"