Wypłaty świadczeń UKR po 30.06.2022

Drodzy mieszkańcy, Wypłaty świadczeń będą trwały dalej po 30 czerwca 2022 roku, jednakże zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. specustawy pomocowej termin uprawniający o wnioskowanie o świadczenie 40 zł, liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, nie dłużej niż za okres 120 dni.   W szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody, będzie można wnioskować … Czytaj dalej Wypłaty świadczeń UKR po 30.06.2022