sie
02

W dniu 1.08.2022 r. Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z członkiem zarządu województwa pomorskiego Panem Marszałkiem Józefem Sarnowskim.

Tematem spotkania był procedowany projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Za priorytet Wójt Robert Zieliński przyjął interes prawny mieszkańców oraz zasadę zrównoważonego rozwoju.
W trakcie spotkania omówiono również uwagi i zastrzeżenia jakie Gmina Sztutowo złożyła w procesie konsultacji społecznych do projektu Planu ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” .
Pan Marszałek Józef Sarnowski zadeklarował, że każda ze zgłoszonych przez Gminę Sztutowo uwaga, każde zastrzeżenie – będzie merytorycznie zanalizowane i rozpatrzone.
Rola samorządu lokalnego w procedowaniu projektu dokumentu, powinna być nadrzędna. Dokument w swojej treści zawiera szereg propozycji, które będą miały w przyszłości wpływ na kształt prawa lokalnego.
O kolejnych działaniach w sprawie, będziemy na bieżąco Państwa informować.
Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"